Nyeste bilder

Driftsbygning på Nordre Abildsø

Driftsbygningen på Nordre Abildsø gård like før den falt sammen i 1989.

les mer..

Forurensing fra Høyenhall Fabrikker

Tomten til Østensjøveien 81 i forbindelse med opprenskning av miljøfarlige stoffer. Asfaltemulsjon (asfalt med giftig tjære) var lekket ut av…les mer..