Kværnerdammen

Metadata

Tittel

Kværnerdammen

Beskrivelse

Kværnerdammen i Alna lå helt nede ved Enebakkveien. I 1929, da bildet ble tatt, var vannføringen i Alna mye større enn i dag. Oslo Kulsyrefabrik i Enebakkveien 64, med fabrikkpipen, lå derfor helt nede ved vannspeilet. Vi kan ane husene ved demningen før Alna gikk inn i tunnelen under Kværnerområdet. Til høyre for fabrikkpipen sees spiret på Vålerenga kirke. Bildet heter «Kværnerdammen natt» på albumsiden det er hentet fra.

Dato (årstall)

BildeID

B20070050

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05