Kværnerdammen.

Metadata

Tittel

Kværnerdammen.

Beskrivelse

Kværnerdammen i Alna lå helt nede ved Enebakkveien. I 1931, da bildet ble tatt, var vannføringen i Alna mye større enn i dag. Oslo Kulsyrefabrik i Enebakkveien 64 lå derfor helt nede ved vannspeilet. Bildet viser en del av bebyggelsen slik den var i 1931 og vi kan så vidt skimte demningen før Alna gikk inn i tunnelen under Kværnerområdet.Kvænerdammen har egentlig en lang historie. Opprinnelig ble den anlagt som kroningsgave av Håkon Magnusson til Mariakirken på 1300-tallet. Dengang var det mølledriften ved fossen som utnyttet vannkraften. Senere har det vært sagbruk på 1600-tallet og igjen mølledrift. En periode var det stampemølle. I 1783 tok en flom dammen. I 1853 startet Oluf Onsum

Dato (årstall)

BildeID

B20070012

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05