Mølledammen ved Christinedal

Metadata

Tittel

Mølledammen ved Christinedal

Beskrivelse

Mølledammen har navn etter den første bruken, nemlig som kraftkilde til brisselmøllen til P.W.W. Kildal i 1850-årene. Dammen ble også benyttet av Høyenhall Fabrikker, men nedlagt som kraftkilde rundt 1920. Dammen hadde også en tid navn etter eieren av Høyenhall Fabrikker, da kalt "Fettdammen". Den har også hatt navnet "Fabrikkdammen". Den siste demningen ble bygget i 1946 som ledd i oppgraderingen av hageanlegget. Etter nedleggelsen av Høyenhall Fabrikker i 1973 har dammen og hagen hatt begrenset vedlikehold. Bildet er tatt 15. februar 1998.

Dato (årstall)

BildeID

B20110206

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Runt vannet nr 2, 2004 og Sothøna nr. 39, mai 2010.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2010-04-20