Svartoren

Metadata

Tittel

Svartoren

Tema

Beskrivelse

Bildet fra 1929 er trolig Svartholbekken og har ingen ting å gjøre med treslaget svartor.Albumet med Østmarkbilder som dette bildet er hentet fra har kun teksten «Svartor». Svartoren eller Svartholen ligger sør for Skjelbreia på kommunegrensen mellom Enebakk og Ski som et smalt, kunstig laget vann.

Dato (årstall)

BildeID

B20070049

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Evan Saugstad:Østmarka fra A til Å.

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05