Grefsenbekken

Metadata

Tittel

Grefsenbekken

Beskrivelse

Bildet er fotografert fra det stedet hvor Grefsen og Disen velhus senere (1928) ble bygget, bebyggelsen langs Kjelsåsveien til høyre. Bekken var eiendomsgrense mellom gårdene Disen og Østre Grefsen.

Dato (årstall)

BildeID

20060053

Fotograf

Bydel

Publikasjon

D

Giver

Skagen,Axel

Informant

Skagen,Axel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05