"Steinkister" i Nydammen 1990

Metadata

Tittel

"Steinkister" i Nydammen 1990

Beskrivelse

Steinkister i Nydalsdammen. Da den gamle demningen ble revet og dammen tappet ned, kom disse gamle konstruksjonene til syne. Det er laftede kasser av tømmer som er fylt med stein, og utgjorde fundamentene for saga og (muligens) mølla som tidligere lå her. Se bilde A009_001. Tydelige spor etter raset ovenfor Dalastua som fant sted i 1930-årene, sees i bakgrunnen.

Dato (årstall)

BildeID

NL0142

Fotograf

Avbildet korporasjon

Nydammen

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-11-14