Platåveien 1, kortsiden (2), 2016

Metadata

Tittel

Platåveien 1, kortsiden (2), 2016

Tema

Beskrivelse

Huset i Platåveien 1 inngår i en enhetlig villabebyggelse på begge sider av hele Platåveien. Det ligger på med inngang fra Grefsenveien. Dette er hus som er bygget på slutten av 1930-tallet med mange trekk fra datidens rådende internasjonale stil, funksjonalismen, men tilpasset norske forhold med sine saltak. Bebyggelsen er omtalt som norsk trehusfunksjonalisme. Husene er bygget over samme lest, men med variasjon i utformingen av inngangsforhold, verandaer, vindusformater og paneltyper. De vender vekselvis gavlfasade og langside mot Platåveien, der husene i hver ende ligger nærmere gaten enn de øvrige og gjør at de oppfattes å ligge i et samlet, lukket parkrom. Flere av husene er noe ombygget, men det felles inntrykket er i all hovedsak beholdt. Platåveien 1 er et av de husene som er minst endret. Alle hus er tegnet av arkitekt Esben Poulsson.
Veien, reguleringen og arkitekturen er omtalt i en artikkel av arkitektstudent Kathrine Atterås Galtung. i På Jakt og Vakt 2/2014. Se også BildeID 20150060.
For mer informasjon om Platåveien se Bilde ID 20150059, 20150061 samt 20150079-84.
Dette huset er nå i september 2016 solgt for 10,4 millioner kroner, som oppussingsobjekt.

Dato (årstall)

BildeID

20150086

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/2 s. 22

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

31.1.2017