Historielagets tur til Kongsvinger med festningen og Kvinnemuseet.

Metadata

Tittel

Historielagets tur til Kongsvinger med festningen og Kvinnemuseet.

Beskrivelse

30 historielagsvenner hadde tatt turen langs den flomdigre Glomma til Kongsvinger. Der besøkte vi både Kongsvinger med festningen og Øvrebyen med Kvinnehuset.
Vi fikk en engasjert omvisning av en av ildsjelene bak prosjektet, Jonny Fjeld fra Forsvarsbygg. Deretter overtok Jan Pedersen, en av de tre guidene som Forsvarsbygg har ansatt for å informere turistene om festningens historie. Vi fikk blant annet se Origo, krysningspunktet mellom 60 grader nord og 12 grader øst, og det geografiske nullpunkt for all geografisk oppmåling i Sør-Norge.
Kongsvinger festning er et av Hedmarks fylkes viktigste kulturminner. Det er vannskader. Festningen er bygget i Kristian V regjeringstid. Området forvaltes nå av Forsvarsbygg og er ett av 14 nasjonale festningsverk som bevares pga sin historiske betydning.

Dato (årstall)

BildeID

20170082

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 3/13 s. 44-45

Giver

Langset, Tor

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

23.11.2017